Tietosuojaseloste

Ravintotaika y-tunnus: 2974447- 6

Rekisterinpitäjä / rekisterin yhteyshenkilö

Anni Sirro
Joensuuntie 29 A
31400 Somero
0400803885
annipuu@ravintotaika.fi

Rekisterin nimi

Ravintotaika asiakasrekisteri

Käsittelyn tarkoitus ja periaatteet

Asiakasrekisterin tietoja kerätään, tallennetaan, muokataan ja säilytetään asiakassuhteen ylläpitoa, tiedottamista, laskutusta ja kirjanpitoa varten. Tietoja voidaan käyttää markkinointiin asiakkaan suostumuksella. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen sekä rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen. Henkilötietoja käsitellään aina asianmukaisesti ja niissä rajoissa, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään.

Rekisteröidyt ryhmät ja henkilötietoryhmät

Rekisteröity ryhmä on Ravintotaika asiakkaat. Rekisterin tietoja ovat etu- ja sukunimi, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä asiakassuhteesta kirjatut muistiinpanot, kuten tapaamispäivämäärät ja käsitellyt asiat. Säilytettävä materiaali on luottamuksellista.

Tietolähteet

Tietolähteinä ovat rekisteröidyn itse antamat tiedot ravintotaika.fi- sivuilla, sähköpostilla, tapahtumissa tai puhelimitse.

Tietojen luovuttaminen muille osapuolille

Asiakastietoja ei jaeta kolmannelle osapuolelle, ellei rekisteröity esitä toivetta tiedon jakamiseksi ja anna siihen erillistä lupaa.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen kestolla tarkoitetaan sitä aikaa, joka alkaa ensimmäisestä kontaktista, jossa asiakas luovuttaa henkilötietoja rekisteriin ja päättyy, kun asiakas on maksanut hänelle osoitetut maksut. Säilytysajan umpeuduttua tiedot hävitetään asiallisesti.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei säilytetä tai luovuteta EU/ETA alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisterin sähköinen materiaali säilytetään suojatussa pilvipalvelussa, johon salasanoilla pääsee vain Anni Sirro. Rekisterin paperilla oleva materiaali säilytetään lukollisessa kaapissa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy itseä koskeviin henkilötietoihin, pyytää tietojen oikaisemista, pyytää tietojen poistamista, pyytää käsittelyn rajoittamista, vastustaa käsittelyä tai siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Kaikki pyynnöt tulee tehdä kirjallisena annipuu@ravintotaika.fi.

Tietoturvaloukkaukset

Mahdollisten tietoturvaloukkausten osalta yritys on velvollinen ilmoittamaan asiasta valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa siitä, kun rekisterinpitäjä on tullut tietoiseksi tietoturvaloukkauksesta. Tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan myös loukatuille henkilöille.